Materiály

Prečo použiť na Vašu stavbu drevené lepené lamelové nosníky?

 • Možnosť vyrobiť v podstate ľubovoľný tvar – priame, oblúkové, s premenným prierezom, pultové, sedlové…
 • Lepené lamelové nosníky umožňujú prestrešenie stredných a veľkých rozponov objektov (telocvične, haly, bazény).
 • Pri oblúkových nosníkoch je možnosť vyrobiť oblúk až do polomeru 3000mm alebo akýkoľvek tvar (napr. parabola, protismerné oblúky).
 • Oblúkové nosníky sú zvlášť vhodné na veľkorozponové konštrukcie, ako sú tenisové haly, zimné štadióny alebo plavárne.
 • Pri návrhu je možnosť použiť nosníky bez ďalšej úpravy ako interiérové prvky, ktoré výrazným spôsobom dovárajú interiér stavby.
 • Pomer hmotnosti nosnej konštrukcie na jednotku plochy zastrešenia je najlepší zo všetkých bežných stavebných materiálov.
 • Preto sú zvlášť vhodné pri rekonštrukcií striech starších budov, kde je dôležité minimálne zaťaženie spodnej stavby.
 • Drevené lepené nosníky majú niekoľkonásobne vyššiu požiarnu odolnosť ako oceľové konštrukcie, preto už nie sú potrebné ďalšie opatrenia na zvýšenie požiadnej odolnosti stavby, tak ako to je nutné u oceľových konštrukcií.
 • V spojení s kovaním z nehrdzavejúcej ocele sú veľmi vhodné aj do prostredia s vysokou vlhkosťou vzduchu, ako sú napríklad kryté plavárne alebo kúpeľné domy.

Krytá Plaváreň Bystřice nad Olší
Príklad použitia kombinácie priamych a oblúkových nosníkov (ZŠ Bystřice nad Olší)

Technické možnosti dodávky lepených lamelových nosníkov

 • Vieme zabezpečiť nosníky až do rozmeru 240×2.000×32.000 mm.
 • Oblúkové nosníky až do polomeru 3000 mm akéhokoľvek tvaru (parabola, alebo iná krivka, vrátane protismerného oblúku).
 • Dodávka kompletačného materiálu
  • krokvy rezivo SI, SII
  • strešné debnenie
  • krytina
  • zateplenie
  • spojovacie kovové prvky
  • povrchová úprava kovania je možná ako klasická s náterom, žiarovo pozinkovaná alebo z nehrdzavejúcej ocele (antikor)
 • Odborná montáž – 18 rokov skúseností s montážou najväčších konštrukcií z lepeného lamelového dreva vám dáva záruku kvalitne prevedeného diela
 • Technická podpora pri spracovaní projektu je samozrejmosťou

Kontakty

Ing. Milan Reguli, INTERMONT
Jarná 6/2, 010 01, ŽILINA [mapa]
tel: +421 (0)903 801 440
fax: +421 (0)41 700 1271
e-mail: intermont@stonline.sk
web: www.intermont-reguli.sk

Vyhľadávanie na stránke

Napísali o nás

Najlepšie drevené stavby

Mestská tržnica Zvolen
Stavebníctvo a bývanie, 3+4/2001

Najlepšie drevene stavby

Systém Intermont

Nadstavby na bytové domy
Dom a byt, február 1997

Systém Intermont

Tagy

drevostavby, veľkorozponové stavby z dreva, drevené konštrukcie, krovy, strešné nadstavby, rekonštrukcie striech, športové haly, drevené mosty, výrobné haly, priemyselné haly, drevené kostoly, montáž, dodávka